Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

tisdag 14 oktober 2008

Alla har lika mycket tid

Tid och pengar är exempel på resurser som är begränsade och har ett definitivt slut. Det kan vara bra ibland att fundera lite över dessa begränsade faktorer och hur vi kan få ut det maximala ur det vi fått att röra oss med.
Jag vill beröra frågan hur vi handskas med vår tid och använder den mer effektivt. Vi har alla lika mycket tid till vårt förfogande; 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Varken mer eller mindre. Tidigare hörde jag till dem som klagade över att jag hade för lite tid. Men sedan jag börjat tillämpa de principer jag vill dela med dig här har mitt liv förändrats.

Ha slutresultatet i tankarna
Förmågan att se slutresultatet redan i förväg är en av de saker som skiljer ut mästaren från medelmåttan. Detta är sant i såväl affärer och privatliv som inom konsten. En författare vet redan innan han börjar skriva en bok hur den kommer att sluta. En snickare följer en ritning när han bygger ett ståtligt hus. Michelangelo blev en gång tillfrågad hur han bar sig åt när han skulpterade sådana fantastiska mästerverk som till exempel skulpturen föreställande ”David”. Han svarade enkelt: ”Jag hugger bara bort det ur stenblocket som inte är David!” Han hade slutresultatet helt klart för sig redan innan han började.

Gör det som är viktigt först

Vi har alltid tid med det vi gör först och det vi tycker är roligt. Vi låter ofta våra prioriteringar styras av krav från omgivningen och vad andra anser samt en mängd olika saker annat än det som är egentligen är väsentligt. Det du redan gör just nu är det du helst av allt vill göra. Hemligheten ligger i att göra det viktiga först.

Vissa saker är viktigare än andra
Redan i slutet av 1800-talet upptäckte en italiensk ekonom att det finns en statistisk obalans i sambandet mellan ansträngning och resultat och mellan orsak och verkan. Denna princip har sedan fått olika benämningar genom åren som ”minsta motståndets lag” och ”80/20-regeln” för att nämna ett par.
80/20-regeln fastställer att sambandet mellan orsak och verkan inte alls är linjärt. Låt oss använda några alldagliga exempel för att bättre förstå detta samband:
20 % av alla kriminella står för 80 % av all kriminalitet. 20 % av alla elever får 80 % av alla utmärkelser. 20 % av alla kunder står för 80 % av all försäljning. 20 % av ett företags produktsortiment står för 80 % av omsättningen.20 % av omsättningen står för 80 % av vinsten o.s.v.
Jag har själv studerat dessa mönster i olika affärssituationer och kan bekräfta att det stämmer. I ditt hem får 20 % av dina mattor utstå 80 % av allt slitage och du bär sannolikt 20 % av dina kläder 80 % av tiden.
Poängen här är inte att procentsatsen är exakt 80/20. Ibland kan den vara 70/30, 75/25 eller 90/10. Poängen är att den inte är 50/50 utan att det finns en obalans mellan orsak och verkan. Denna princip säger oss att några få väsentliga orsaker har en oproportionerligt större effekt än andra mindre viktiga orsaker.
Det är några få väsentliga ansträngningar som ger upphov till den större delen av ett resultat. Faktum är att denna regel i allra högsta grad också går att tillämpa på hur vi använder vår tid.
Kom ihåg att 20 % av dina ansträngningar ger upphov till 80 % av alla dina resultat. Prioritera därför de få väsentliga sakerna istället för de många triviala.