Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

fredag 28 november 2008

Lev ett 80/20 liv

I tidigare inlägg i dennas serie har vi slagit fast att det finns en statistisk obalans i sambandet mellan ansträngning och resultat och mellan orsak och verkan. Detta förhållande kallar vi ibland för ”80/20-regeln”. Denna regel fastställer att sambandet mellan orsak och verkan inte alls är linjärt. Denna princip säger oss att några få väsentliga orsaker har en oproportionerligt större effekt än andra mindre viktiga orsaker. Det är några få väsentliga ansträngningar som ger upphov till den större delen av resultatet.
En viktig effekt av detta tänkande är att arbetsinsats och ansträngning inte står i direkt proportion till resultat och belöning. Vi som är hårt uppfostrade i andan av luthersk arbetsmoral tror emellertid ofta att det är så. ”Hårt arbete lönar sig”, brukar vi säga. I själva verket ger ”hårt arbete” en relativt låg avkastning. Med fokuserad insikt om vilka viktiga insatser vi behöver göra kan vi däremot få betydligt högre avkastning på vårt arbete. Här vill jag ge dig några tankeväckande påståenden om dåliga och bra sätt att använda sin tid att suga på. Du kanske inte håller med mig om alla. Det viktiga är i alla fall att vi lär oss utnyttja vår tid på bästa sätt.

10 av de sämsta sätten att använda sin tid
1. De saker som andra vill att du ska göra
2. De saker som alltid gjorts på samma sätt
3. De saker som du är särskilt dålig på
4. De saker som du inte tycker om att göra
5. De saker som alltid blir avbrutna
6. De saker som få människor är intresserade av
7. De saker som redan tagit dubbelt så lång tid än du hade förväntat dig
8. De saker där dina medarbetare är opålitliga eller håller låg kvalitet
9. De saker som är helt förutsägbara 10. Att svara i telefonen

10 av de bästa sätten att använda sin tid
1. De saker som för den övergripande avsikten med ditt liv framåt
2. De saker du alltid velat göra
3. De saker som redan står i 20/80 relation av tid till resultat
4. Uppfinningsrika sätt att göra saker som minskar tidsåtgången och/eller ökar kvaliteten på resultatet
5. De saker som andra människor säger att du inte kan göra
6. De saker som andra människor framgångsrikt gjort inom andra områden
7. De saker där du utnyttjar din egen kreativitet
8. De saker som du kan få andra människor att göra för dig med relativt liten insats från din sida
9. Vad som helst tillsammans med duktiga medarbetare som redan lärt sig att utnyttja 80/20-regeln effektivt
10. De saker som gäller nu eller aldrig

(Listan är hämtad ur Richard Kochs bok: 80/20 principen)

onsdag 5 november 2008

Gör det du tycker om

Du kan lägga bort skuldkänslor som kommer av rädslan att du inte jobbar tillräckligt hårt. Du behöver inte heller ha dåligt samvete över att du trivs med det du gör. Det är ingenting fel med det. Det är inte mer värdefullt att syssla med något man inte trivs med. Gör de saker som du tycker om att göra. Gör de sakerna till ditt jobb. Nästan alla som lyckas med det de gör, sysslar med de ting som de tycker mest om. Om du inte trivs med det du gör nu bör du överväga att byta sysselsättning och/eller livsinriktning.

Gör dig fri från andras oberättigade förväntningar. Eftersom tiden är en av dina mest dyrbara resurser måste du se till att den utnyttjas väl. Många aktiviteter som andra lägger på oss ger väldigt lite återbäring både för oss och dem. Detta betyder naturligtvis inte att vi hänsynslöst ska strunta i alla andra. Vi har förstås förpliktelser av olika slag mot både arbetsgivare och familjemedlemmar. Det viktiga i detta sammanhang är att vi väljer våra partners, medarbetare och allierade med omsorg.

Gör gamla saker på nytt sätt
Du kan också tillåta dig att vara okonventionell och excentrisk i hur du använder din tid. Genom att hela tiden vara som alla andra och göra det som förväntas av dig kommer du aldrig att utmärka dig. Försök göra gamla saker på nya sätt. Fundera på hur du kan bli mer effektiv genom att kringgå de sociala förväntningar som ställs på just din yrkesroll. Du har säkert någon bekant som är både effektiv och excentrisk. Lär av dem. Ta reda på hur de använder sin tid och hur det avviker från vad som anses vara normalt.Identifiera de 20 procent som ger dig 80 procent både när det gäller yrkesmässig framgång och personligt välbefinnande. I vilka situationer kommer du bäst till din rätt? När trivs du som mest med livet? Vill du ha ett litet tips? Ägna mer av din tid till det! Fundera på de saker som bidrar till din att du inte lyckas. Ofta kan vi hitta ett par gemensamma nämnare till våra misslyckanden. Om vi inte kan eliminera dessa saker helt ur våra liv bör vi i alla fall se till att de minimeras.

Framgång och välbefinnande
Tänk dig att du kan multiplicera den tid du använder till de aktiviteter som leder till framgång i ditt arbete och välbefinnande i ditt privata liv. Eliminera eller reducera sedan de aktiviteter som ger litet eller inget bidrag till detta. Genom att göra det kommer du att ha massor med tid över till väsentliga saker som att syssla det som verkligen är viktigt och vara tillsammans med dem du älskar.

tisdag 14 oktober 2008

Alla har lika mycket tid

Tid och pengar är exempel på resurser som är begränsade och har ett definitivt slut. Det kan vara bra ibland att fundera lite över dessa begränsade faktorer och hur vi kan få ut det maximala ur det vi fått att röra oss med.
Jag vill beröra frågan hur vi handskas med vår tid och använder den mer effektivt. Vi har alla lika mycket tid till vårt förfogande; 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Varken mer eller mindre. Tidigare hörde jag till dem som klagade över att jag hade för lite tid. Men sedan jag börjat tillämpa de principer jag vill dela med dig här har mitt liv förändrats.

Ha slutresultatet i tankarna
Förmågan att se slutresultatet redan i förväg är en av de saker som skiljer ut mästaren från medelmåttan. Detta är sant i såväl affärer och privatliv som inom konsten. En författare vet redan innan han börjar skriva en bok hur den kommer att sluta. En snickare följer en ritning när han bygger ett ståtligt hus. Michelangelo blev en gång tillfrågad hur han bar sig åt när han skulpterade sådana fantastiska mästerverk som till exempel skulpturen föreställande ”David”. Han svarade enkelt: ”Jag hugger bara bort det ur stenblocket som inte är David!” Han hade slutresultatet helt klart för sig redan innan han började.

Gör det som är viktigt först

Vi har alltid tid med det vi gör först och det vi tycker är roligt. Vi låter ofta våra prioriteringar styras av krav från omgivningen och vad andra anser samt en mängd olika saker annat än det som är egentligen är väsentligt. Det du redan gör just nu är det du helst av allt vill göra. Hemligheten ligger i att göra det viktiga först.

Vissa saker är viktigare än andra
Redan i slutet av 1800-talet upptäckte en italiensk ekonom att det finns en statistisk obalans i sambandet mellan ansträngning och resultat och mellan orsak och verkan. Denna princip har sedan fått olika benämningar genom åren som ”minsta motståndets lag” och ”80/20-regeln” för att nämna ett par.
80/20-regeln fastställer att sambandet mellan orsak och verkan inte alls är linjärt. Låt oss använda några alldagliga exempel för att bättre förstå detta samband:
20 % av alla kriminella står för 80 % av all kriminalitet. 20 % av alla elever får 80 % av alla utmärkelser. 20 % av alla kunder står för 80 % av all försäljning. 20 % av ett företags produktsortiment står för 80 % av omsättningen.20 % av omsättningen står för 80 % av vinsten o.s.v.
Jag har själv studerat dessa mönster i olika affärssituationer och kan bekräfta att det stämmer. I ditt hem får 20 % av dina mattor utstå 80 % av allt slitage och du bär sannolikt 20 % av dina kläder 80 % av tiden.
Poängen här är inte att procentsatsen är exakt 80/20. Ibland kan den vara 70/30, 75/25 eller 90/10. Poängen är att den inte är 50/50 utan att det finns en obalans mellan orsak och verkan. Denna princip säger oss att några få väsentliga orsaker har en oproportionerligt större effekt än andra mindre viktiga orsaker.
Det är några få väsentliga ansträngningar som ger upphov till den större delen av ett resultat. Faktum är att denna regel i allra högsta grad också går att tillämpa på hur vi använder vår tid.
Kom ihåg att 20 % av dina ansträngningar ger upphov till 80 % av alla dina resultat. Prioritera därför de få väsentliga sakerna istället för de många triviala.

onsdag 24 september 2008

Gör inte allt själv

Häromdan köpte jag tid så det stod härliga till. När jag kom hem från kemtvätten, där de hade tvättat och strukit skjortor åt mig, stod en murare och byggde en stenmur i trädgården och väl inne i huset höll en städfirma som bäst på att städa. Du kanske undrar om jag inte kan tvätta, städa och jobba i trädgården själv? Jag kan både stryka skjortor och städa och jag är kapabel att lära mig att bygga murar men det skulle gå åt betydligt mycket mer tid för mig än vad det gör för en yrkeskunnig person.
Det är faktiskt riktigt samhällsekonomiskt fördelaktigt att vi var och en specialiserar oss. När det gäller produkter är vi vana att tänka så. När du behöver mjölk går du till butiken och köper den. Tänk hur det skulle vara om var och en hade sin egen ko som vi själva måste mjölka och ta hand om! Idag har vi en specialiserad yrkesgrupp som föder upp kor och producerar mjölken åt oss. Det är effektivt och skapar välstånd.
Inom tjänstesektorn har vi i det här landet haft en fördomsfull inställning och dessutom ett skattesystem som gett upphov till en gör-det-själv-industri och en stor svart marknad. I och med skattereformen för hushållsnära tjänster håller detta på att ändra sig. Det ser jag som väldigt positivt.
Inom nationalekonomin, där man talar om internationell handel och specialisering av produktion, finns ett koncept som kallas komparativa (jämförande) fördelar. Enligt den här teorin skapar du det största värdet när du specialiserar dig inom områden där du är jämförelsevis stark och låter andra sköta sådant som de är bättre på. Tillsammans kan ni då producera mer än vad du skulle om du försökte hinna med att göra allt själv.
Om två män blir strandsatta på en öde ö är det bättre för båda att samarbeta även om den ena individen skulle vara mycket bättre än den andre i alla avseenden. Tillsammans kan de helt enkelt få mer gjort! För oss tidsväxlare innebär det följande viktiga insikt: delegera uppgifter som andra kan göra i det närmaste lika bra som du och ägna dig själv åt de uppgifter där du tillför det största värdet. Alternativkostnaden för din tid är avsevärd (se tidskalkylatorn). Växla din tid och du kommer att bli både mer produktiv och harmonisk.
Sluta gör allting själv! Ägna dig åt det du är bra på och det du tycker är roligt istället. På detta sätt kan du vara med att skapa en bättre värld, om väl i det lilla.

torsdag 11 september 2008

Gör det viktigaste först

Vi hinner alltid göra det vi tar itu med först. Därför är det avgörande att vi prioriterar på ett sådant sätt att det viktigaste blir gjort först.
Det finns en bra historia om en professor som talade inför en grupp studenter. Han ställde en stor genomskinlig burk på bordet framför sig. Bredvid burken låg stenar, stora som en knytnäve ungefär. Omsorgsfullt fyllde han burken med stenarna tills det inte fick plats fler. Han frågade gruppen om bruken var full. Alla svarade ja.
Då lyfte han fram en stor skål med grus som hade stått under bordet och hällde ned gruset i burken. Gruset fyllde tomrummen mellan stenarna. Han frågade eleverna igen; Är burken full? Antagligen inte, blev svaret från gruppen.
Då lyfte han fram ytterligare en skål, denna full med sand. Han hällde ned sanden i burken. Sanden fyllde upp tomrummen mellan stenarna och gruset. Ännu en gång frågade han om burken var full. Nej, svarade alla.
Slutligen tog han fram en tillbringare med vatten och hällde ned vattnet i burken tills det nådde upp till brädden. Professorn vände sig mot studenterna och frågade; Vilken poäng försöker jag åskådliggöra med min illustration? En av eleverna svarade; Oavsett hur fullt ditt schema är kan du alltid få plats med en sak till. Nej, sa professorn; poängen är att om du inte stoppar ned de stora stenarna först, så kommer du aldrig att kunna få plats med dem alla.
Lärdomen från historien är att du måste tänka efter i förväg vilka de viktigaste sakerna är för dig, sedan kan du passa in allt annat runt dem. Med andra ord måste du veta vilka dina prioriteringar är. Gör dina prioriteringar runt de uppgifter där det du utför tillför det största värdet och kring brådskande saker, av nu-eller-aldrig karaktär, som måste göras på en gång.
Jag brukar välja tre viktiga saker varje dag, som om jag gör dem, kommer att ta mitt arbete, mitt liv och min karriär ett stycke framåt. Om du kan fullborda femton viktiga saker varje vecka, (det vill säga tre saker varje arbetsdag, måndag till fredag,) kommer du att kunna lyckas väl med det du föresätter dig att göra.
Ditt viktigaste val är vad du väljer att göra viktigast. Hur du prioriterar kommer att påverka ditt liv och din fortsatta karriär. Ta ett par minuter varje dag och fundera över dina prioriteringar, plocka ut några stenar, placera dem i burken (din kalender) och genomför dem sedan i tur och ordning genom att börja med de viktigaste först.

onsdag 20 augusti 2008

Kvalitetstid, vad är det?

För att lyckas professionellt, i jobbet, behöver du spendera kvalitetstid där och för att lyckas privat, behöver du investera kvantitetstid där. De flesta människor blandar ihop kvalitetstid med kvantitetstid och tillämpar dem istället helt tvärtom; med kvantitetstid på jobbet och kvalitetstid hemma.

Kvalitetstid på jobbet
Arbeta koncentrerat hela tiden när du befinner dig på arbetet. Slösa inte bort din arbetstid genom att ständigt surfa runt på internet eller småprata vid kaffemaskinen. Om du skulle ta två tjugominuters kafferast varje dag innebär det att du fördriver nästan fyra fyrtiotimmarsveckor per år, det vill säga en hel arbetsmånad till att umgås med dina arbetskamrater. Gemenskapen på arbetet har naturligtvis sin plats och det är inte fel att umgås med dina arbetskamrater men det är troligen inte därför du är anställd på din arbetsplats. Du är anställd för att producera resultat, inte sitta av tid.
Jag läste nyligen en bok om Toyotas produktionssystem. En av deras framgångsnycklar är att försöka eliminera allt slöseri. De definierar slöseri i väldigt vid mening och innefattar saker som; väntetider, dålig kvalitet, onödigt arbete, transporter, förflyttningar, outnyttjad kreativitet och misstag som leder till att arbetet måste göras om.
I stället för att koncentrera sig på att öka produktiviteten ser de på Toyota produktivitet som en konsekvens. Om man kan eliminera slöseriet kommer produktiviteten automatiskt att öka som ett direkt resultat av det. Kvalitetstid på jobbet, alltså!

Kvantitetstid där hemma
För att fördjupa personliga relationer behöver man investera i kvantitetstid. Studier visar att det våra barn saknar mest, inte är inte de korta, koncentrerade kvalitetsstunderna med sina föräldrar utan uppmärksamhet och gemenskap under längre, sammanhängande tid.
Vår tids debatt och tal om kvalitetstid med vår familj kommer helt säkert från vår brist på tid och tanken att det är bättre med kort, intensiv närvaro än ingen alls och så är det säkert. Relationer till våra barn, vår partner och våra vänner, antingen växer till eller stagnerar. Eftersom storheter som kärlek, tillhörighet och förtroende hela tiden växer eller förminskas behöver vi investera i kvantitetstid privat.
När jag och min familj bodde utomlands under nittiotalet arbetade jag mycket hårt men fick samtidigt hjälp hemma med städning, plogning, trädgårdsarbete med mera. Detta gjorde att jag kunde jobba när jag jobbade och vara ledig när jag var ledig. Det är en fantastisk förmån att kunna arbeta hårt och leka hårt.Att kunna ge kvalitetstid på jobbet och kvantitetstid hemma är en verklig hemlighet när det gäller disponeringen av vår tid och vägen till ett harmoniskt, balanserat liv. Fundera på hur du kan ändra dina prioriteringar för att göra det ännu bättre i ditt.

onsdag 6 augusti 2008

Våga ta det lugnt

En kvinna från Sydafrika lär inneha världsrekordet i att vara vaken frivilligt. Rekordet är på runt 283 timmar eller nästan 12 dygn! Vad händer om vi tvingas vara vakna en längre tid? Tester visar att koncentrationsförmågan avtar kraftigt. Till slut blir till och med alfabetet och enkla matematiska tal omöjliga att fullborda. Hallucinationer, tvångstankar och förföljelsemani är andra vanliga symtom efter lång tids sömnbrist. En människa kan alltså inte fungera normalt utan regelbunden vila.
Våga vara oanträffbarInse att även om du är viktig på jobbet så är du inte oersättlig. Våga vara oanträffbar och sätt gränser för ditt engagemang och din tid. I en värld där vi är ständigt uppkopplade via dator och mobiltelefon nästan vart vi än är på jorden är det viktigt att sätta gränser för hur vi ska hantera allt som kräver vår uppmärksamhet och vårt omedelbara gensvar.
Sätt förväntningarnaOm du alltid svarar direkt närsomhelst på dygnet, även på helger, kommer omgivningen att fortsatt förvänta sig det av dig. Fundera över hur tillgänglig du behöver vara och sätt dina egna gränser. Du behöver inte svara genast på varje e-post meddelande, varje telefonsamtal eller textmeddelande om du sätter förväntningarna ordentligt redan i förväg.
Du kan till exempel beskriva hur du hanterar din e-post i ett automatiskt svarsmeddelande: ”Tack för ditt meddelande. Jag kollar min post en gång på morgonen och en gång på eftermiddagen efter klockan 15. Jag återkommer då! Om ditt ärende brådskar skicka ett SMS.” eller något dylikt.
Jag arbetade en gång med en person och blev lite irriterad över att hon aldrig svarade på sin e-post. Vid ett tillfälle fick jag förklaringen att hon läser sin e-post på kvällen när barnen somnat. När jag väl förstod det var det aldrig mer något problem. Hon hade korrigerat mina förväntningar.
På din telefonsvarare kan du också förklara hur du hanterar dina telefonsamtal. De flesta samtal är inte brådskande och om de är det brukar du i allmänhet känna till det i förväg. Våga ta det lugnt, våga vara oanträffbar ibland och våga sätta dina egna gränser.

måndag 21 juli 2008

Sista dagen före semestern

Jag brukar tänka på hur effektiv man kan vara den där sista dagen före en lång semester. Det är den dagen då alla ärenden ska följas upp, alla lösa trådar ska knytas ihop och skrivbordet ska rensas. Tänk om vi kunde leva så varje dag. Du vet väl vad jag pratar om? Den där fokuserade energin, de raska stegen och de snabba puckarna, där ingen tid får gå till spillo.
Martin Luther lär ha sagt att även om världens undergång skulle ske imorgon, ville han ändå plantera ett äppelträd idag. Jag tror att den som kan leva med två så motstridiga tankar i huvudet samtidigt har goda förutsättningar att lyckas med att vara effektiv och balanserad på samma gång. Lev varje dag som om den vore din sista och tänk samtidigt framåt mot morgondagen.
Jag hörde en gång en amerikansk affärsman säga: ”Jag tycker att det är fascinerande att de flesta människor planerar sin semester med större noggrannhet än de planerar sina liv. Kanske beror det på att flykt är enklare än förändring.”
Om du fick reda på att du har en begränsad tid kvar att leva, till exempel sex månader, vilka omprioriteringar skulle du göra i ditt liv? Om doktorn sedan kom och sa att nya provsvar kommit in och du endast har en vecka kvar i livet, vad gör du då?
Knappast tänker du att det är bäst att åka tillbaka till kontoret för att avsluta den där senaste rapporten. Du kommer bara att tänka på det som är verkligen viktigt för dig; dina relationer och dina efterlevande. Människor som kommer nära döden genom olycka eller sjukdom får ofta ett helt nytt perspektiv när det gäller sin egen tid och sitt liv. Men måste det gå så långt att vi står under omedelbart dödshot innan vi börjar spendera mer tid med våra familjer och värdera det som är viktigt för oss?
Vi samtalade nyligen hemma om vikten att skiljas som vänner varje dag när vi går till skola och arbete. Det kan faktiskt vara den sista gången vi ses. Vi kan aldrig säkert veta och det är väl skönt det. Vad skulle du göra annorlunda om varje dag var den sista dagen före semestern och hur skulle du vilja planlägga din framtid? Kom ihåg att din tid är det enda du har och att den är ovärderlig.

måndag 23 juni 2008

Du måste sluta göra en del saker

Jag tror i princip att du kan göra vad som helst som du går in för i livet men du kan inte göra allt. Ibland måste du välja. På en av mina affärsresor satt jag bredvid en känd miljardär i flygplansstolen. Vi hade ett långt, trevligt samtal och jag frågade honom till slut vad han ansåg vara det viktigaste för att nå framgång. Han sa: ”Du behöver inte vara särskilt begåvad eller välutbildad men du måste satsa helhjärtat och verkligen gå in för det du gör och försaka allt annat. Då kommer du att lyckas!”
Det är en intressant insikt att vi inte kan vara experter på alla områden utan måste specialisera oss. Det finns ett engelskt ordspråk som lyder något i stil med: ”medelmåtta i allt, duktig på inget” (eg. ”Jack of all trades, master of none”). När vi väljer att göra någonting betyder det samtidigt att vi avstår från att göra någonting annat. Du kan svårligen bygga en professionell yrkeskarriär, ta väl hand om din familj och vara framgångsrik på golftouren samtidigt. Vi måste välja spår och sluta göra en del saker för att ha tid och lyckas med andra.
Under småbarnsåren kan det till exempel vara bra att bara ägna sig åt sitt arbete och sin växande familj under några år. Själv har jag fått lägga mitt musikintresse på hyllan under längre perioder när arbete och karriär tagit överhanden. Jag har varit tvungen att lära mig att prioritera för att kunna lyckas med det jag förutsatt mig och samtidigt få tid över.
Du kan göra vad som helst som du bestämmer dig för i livet, men du måste välja. Du hinner inte göra allt, i alla fall inte just nu.

tisdag 10 juni 2008

Tidskalkylatorn

Det går naturligtvis inte att sätta ett pris på sin tid i egentlig mening. Tid är det enda alla har och den som sådan är ovärderlig. Men jag menar ändå att din lediga tid, om du tänker efter, oftast är mer värdefull än din betalda inkomst per timme efter skatt, särskilt om du jobbar mycket. Den pedagogiska poängen med tidskalkylatorn är reflektionen över att den lediga tiden är dyrbarare än min löneinkomst efter skatt. Och hur väljer vi egentligen att spendera vår värdefulla tid?
Tidskalkylatorn räknar ut det potentiella värdet av familjens framtida förmögenhet uppräknat med årlig avkastning. Den framtida förmögenheten divideras med din lediga vakna tid för att få fram värdet av din lediga tid. Ju mer du arbetar desto dyrbarare blir tiden. Ta väl hand om den!

fredag 23 maj 2008

Tid är pengar

Hur utnyttjar vi då bäst den tid vi har? På det praktiska planet har jag funnit att det viktigaste är att lära sig hantera flaskhalsarna i livet. En flaskhals är en begränsad resurs. Hur vi hanterar våra begränsade resurser är avgörande för vår framgång. Hur du hanterar din tid, dina pengar, dina idéer och dina relationer bestämmer hur väl du kommer att lyckas.
Tid är pengar brukar man ju säga. Om det stämmer måste också det motsatta vara sant. Pengar är tid. Tänk om man kan kunde omvandla tid, pengar, idéer och relationer mot varandra. Tänk om det finns en växelkurs mellan dessa olika storheter. Kan tid vara idéer eller relationer? Kan idéer vara pengar eller tid? Svaret är: naturligtvis!Jag har under perioder i mitt liv utnyttjat det vi numera kallar hushållsnära tjänster. Vid ett tillfälle då jag funderade över när det egentligen blir dags att växla min tid började jag att skissa på en tidskalkylator för att vägleda mitt beslut om jag själv skulle tvätta mina fönster hemma eller om jag istället skulle köpa tjänsten utifrån. Jag kom fram till att köpa tjänsten.

onsdag 14 maj 2008

Allt du har är tid

En gång i tiden tillhörde jag dem som alltid klagade på att jag inte hade tillräckligt med tid. Det var innan jag hade tänkt igenom vad tid egentligen är och innan jag hade verktyg att hantera den bättre med. Jag jobbade hårt och mycket, under långa tider med en sjuttio timmars arbetsvecka. Och ändå blev jag aldrig färdig. Jag var ambitiös, en typisk högpresterare som hugger i ännu mer om det behövs. Jag ställde höga krav på mig själv, ville vara framgångsrik och duktig. Jag gick själv aldrig in i väggen men har sett flera medarbetare göra det och under en tid hade vi kontakt med stressmottagningen vid Karolinska Institutet. ”Den stora fällan är att vi är för aktiva och tar igen oss för lite. Vi missbrukar vår egen tid!”, hävdar docent Aleksander Perski.
Nu kan jag lugnt säga: "Allt jag har är tid!" Jag har blivit mer effektiv och produktiv och samtidigt skaffat mig mer tid att göra det som intresserar mig. Tiden är din mest begränsade och oförnybara resurs. Fundera på vad tiden betyder för dig och hur du bäst utnyttjar den. Allt du har är tid!