Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

onsdag 24 september 2008

Gör inte allt själv

Häromdan köpte jag tid så det stod härliga till. När jag kom hem från kemtvätten, där de hade tvättat och strukit skjortor åt mig, stod en murare och byggde en stenmur i trädgården och väl inne i huset höll en städfirma som bäst på att städa. Du kanske undrar om jag inte kan tvätta, städa och jobba i trädgården själv? Jag kan både stryka skjortor och städa och jag är kapabel att lära mig att bygga murar men det skulle gå åt betydligt mycket mer tid för mig än vad det gör för en yrkeskunnig person.
Det är faktiskt riktigt samhällsekonomiskt fördelaktigt att vi var och en specialiserar oss. När det gäller produkter är vi vana att tänka så. När du behöver mjölk går du till butiken och köper den. Tänk hur det skulle vara om var och en hade sin egen ko som vi själva måste mjölka och ta hand om! Idag har vi en specialiserad yrkesgrupp som föder upp kor och producerar mjölken åt oss. Det är effektivt och skapar välstånd.
Inom tjänstesektorn har vi i det här landet haft en fördomsfull inställning och dessutom ett skattesystem som gett upphov till en gör-det-själv-industri och en stor svart marknad. I och med skattereformen för hushållsnära tjänster håller detta på att ändra sig. Det ser jag som väldigt positivt.
Inom nationalekonomin, där man talar om internationell handel och specialisering av produktion, finns ett koncept som kallas komparativa (jämförande) fördelar. Enligt den här teorin skapar du det största värdet när du specialiserar dig inom områden där du är jämförelsevis stark och låter andra sköta sådant som de är bättre på. Tillsammans kan ni då producera mer än vad du skulle om du försökte hinna med att göra allt själv.
Om två män blir strandsatta på en öde ö är det bättre för båda att samarbeta även om den ena individen skulle vara mycket bättre än den andre i alla avseenden. Tillsammans kan de helt enkelt få mer gjort! För oss tidsväxlare innebär det följande viktiga insikt: delegera uppgifter som andra kan göra i det närmaste lika bra som du och ägna dig själv åt de uppgifter där du tillför det största värdet. Alternativkostnaden för din tid är avsevärd (se tidskalkylatorn). Växla din tid och du kommer att bli både mer produktiv och harmonisk.
Sluta gör allting själv! Ägna dig åt det du är bra på och det du tycker är roligt istället. På detta sätt kan du vara med att skapa en bättre värld, om väl i det lilla.

torsdag 11 september 2008

Gör det viktigaste först

Vi hinner alltid göra det vi tar itu med först. Därför är det avgörande att vi prioriterar på ett sådant sätt att det viktigaste blir gjort först.
Det finns en bra historia om en professor som talade inför en grupp studenter. Han ställde en stor genomskinlig burk på bordet framför sig. Bredvid burken låg stenar, stora som en knytnäve ungefär. Omsorgsfullt fyllde han burken med stenarna tills det inte fick plats fler. Han frågade gruppen om bruken var full. Alla svarade ja.
Då lyfte han fram en stor skål med grus som hade stått under bordet och hällde ned gruset i burken. Gruset fyllde tomrummen mellan stenarna. Han frågade eleverna igen; Är burken full? Antagligen inte, blev svaret från gruppen.
Då lyfte han fram ytterligare en skål, denna full med sand. Han hällde ned sanden i burken. Sanden fyllde upp tomrummen mellan stenarna och gruset. Ännu en gång frågade han om burken var full. Nej, svarade alla.
Slutligen tog han fram en tillbringare med vatten och hällde ned vattnet i burken tills det nådde upp till brädden. Professorn vände sig mot studenterna och frågade; Vilken poäng försöker jag åskådliggöra med min illustration? En av eleverna svarade; Oavsett hur fullt ditt schema är kan du alltid få plats med en sak till. Nej, sa professorn; poängen är att om du inte stoppar ned de stora stenarna först, så kommer du aldrig att kunna få plats med dem alla.
Lärdomen från historien är att du måste tänka efter i förväg vilka de viktigaste sakerna är för dig, sedan kan du passa in allt annat runt dem. Med andra ord måste du veta vilka dina prioriteringar är. Gör dina prioriteringar runt de uppgifter där det du utför tillför det största värdet och kring brådskande saker, av nu-eller-aldrig karaktär, som måste göras på en gång.
Jag brukar välja tre viktiga saker varje dag, som om jag gör dem, kommer att ta mitt arbete, mitt liv och min karriär ett stycke framåt. Om du kan fullborda femton viktiga saker varje vecka, (det vill säga tre saker varje arbetsdag, måndag till fredag,) kommer du att kunna lyckas väl med det du föresätter dig att göra.
Ditt viktigaste val är vad du väljer att göra viktigast. Hur du prioriterar kommer att påverka ditt liv och din fortsatta karriär. Ta ett par minuter varje dag och fundera över dina prioriteringar, plocka ut några stenar, placera dem i burken (din kalender) och genomför dem sedan i tur och ordning genom att börja med de viktigaste först.