Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

fredag 28 november 2008

Lev ett 80/20 liv

I tidigare inlägg i dennas serie har vi slagit fast att det finns en statistisk obalans i sambandet mellan ansträngning och resultat och mellan orsak och verkan. Detta förhållande kallar vi ibland för ”80/20-regeln”. Denna regel fastställer att sambandet mellan orsak och verkan inte alls är linjärt. Denna princip säger oss att några få väsentliga orsaker har en oproportionerligt större effekt än andra mindre viktiga orsaker. Det är några få väsentliga ansträngningar som ger upphov till den större delen av resultatet.
En viktig effekt av detta tänkande är att arbetsinsats och ansträngning inte står i direkt proportion till resultat och belöning. Vi som är hårt uppfostrade i andan av luthersk arbetsmoral tror emellertid ofta att det är så. ”Hårt arbete lönar sig”, brukar vi säga. I själva verket ger ”hårt arbete” en relativt låg avkastning. Med fokuserad insikt om vilka viktiga insatser vi behöver göra kan vi däremot få betydligt högre avkastning på vårt arbete. Här vill jag ge dig några tankeväckande påståenden om dåliga och bra sätt att använda sin tid att suga på. Du kanske inte håller med mig om alla. Det viktiga är i alla fall att vi lär oss utnyttja vår tid på bästa sätt.

10 av de sämsta sätten att använda sin tid
1. De saker som andra vill att du ska göra
2. De saker som alltid gjorts på samma sätt
3. De saker som du är särskilt dålig på
4. De saker som du inte tycker om att göra
5. De saker som alltid blir avbrutna
6. De saker som få människor är intresserade av
7. De saker som redan tagit dubbelt så lång tid än du hade förväntat dig
8. De saker där dina medarbetare är opålitliga eller håller låg kvalitet
9. De saker som är helt förutsägbara 10. Att svara i telefonen

10 av de bästa sätten att använda sin tid
1. De saker som för den övergripande avsikten med ditt liv framåt
2. De saker du alltid velat göra
3. De saker som redan står i 20/80 relation av tid till resultat
4. Uppfinningsrika sätt att göra saker som minskar tidsåtgången och/eller ökar kvaliteten på resultatet
5. De saker som andra människor säger att du inte kan göra
6. De saker som andra människor framgångsrikt gjort inom andra områden
7. De saker där du utnyttjar din egen kreativitet
8. De saker som du kan få andra människor att göra för dig med relativt liten insats från din sida
9. Vad som helst tillsammans med duktiga medarbetare som redan lärt sig att utnyttja 80/20-regeln effektivt
10. De saker som gäller nu eller aldrig

(Listan är hämtad ur Richard Kochs bok: 80/20 principen)

onsdag 5 november 2008

Gör det du tycker om

Du kan lägga bort skuldkänslor som kommer av rädslan att du inte jobbar tillräckligt hårt. Du behöver inte heller ha dåligt samvete över att du trivs med det du gör. Det är ingenting fel med det. Det är inte mer värdefullt att syssla med något man inte trivs med. Gör de saker som du tycker om att göra. Gör de sakerna till ditt jobb. Nästan alla som lyckas med det de gör, sysslar med de ting som de tycker mest om. Om du inte trivs med det du gör nu bör du överväga att byta sysselsättning och/eller livsinriktning.

Gör dig fri från andras oberättigade förväntningar. Eftersom tiden är en av dina mest dyrbara resurser måste du se till att den utnyttjas väl. Många aktiviteter som andra lägger på oss ger väldigt lite återbäring både för oss och dem. Detta betyder naturligtvis inte att vi hänsynslöst ska strunta i alla andra. Vi har förstås förpliktelser av olika slag mot både arbetsgivare och familjemedlemmar. Det viktiga i detta sammanhang är att vi väljer våra partners, medarbetare och allierade med omsorg.

Gör gamla saker på nytt sätt
Du kan också tillåta dig att vara okonventionell och excentrisk i hur du använder din tid. Genom att hela tiden vara som alla andra och göra det som förväntas av dig kommer du aldrig att utmärka dig. Försök göra gamla saker på nya sätt. Fundera på hur du kan bli mer effektiv genom att kringgå de sociala förväntningar som ställs på just din yrkesroll. Du har säkert någon bekant som är både effektiv och excentrisk. Lär av dem. Ta reda på hur de använder sin tid och hur det avviker från vad som anses vara normalt.Identifiera de 20 procent som ger dig 80 procent både när det gäller yrkesmässig framgång och personligt välbefinnande. I vilka situationer kommer du bäst till din rätt? När trivs du som mest med livet? Vill du ha ett litet tips? Ägna mer av din tid till det! Fundera på de saker som bidrar till din att du inte lyckas. Ofta kan vi hitta ett par gemensamma nämnare till våra misslyckanden. Om vi inte kan eliminera dessa saker helt ur våra liv bör vi i alla fall se till att de minimeras.

Framgång och välbefinnande
Tänk dig att du kan multiplicera den tid du använder till de aktiviteter som leder till framgång i ditt arbete och välbefinnande i ditt privata liv. Eliminera eller reducera sedan de aktiviteter som ger litet eller inget bidrag till detta. Genom att göra det kommer du att ha massor med tid över till väsentliga saker som att syssla det som verkligen är viktigt och vara tillsammans med dem du älskar.