Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

måndag 23 juni 2008

Du måste sluta göra en del saker

Jag tror i princip att du kan göra vad som helst som du går in för i livet men du kan inte göra allt. Ibland måste du välja. På en av mina affärsresor satt jag bredvid en känd miljardär i flygplansstolen. Vi hade ett långt, trevligt samtal och jag frågade honom till slut vad han ansåg vara det viktigaste för att nå framgång. Han sa: ”Du behöver inte vara särskilt begåvad eller välutbildad men du måste satsa helhjärtat och verkligen gå in för det du gör och försaka allt annat. Då kommer du att lyckas!”
Det är en intressant insikt att vi inte kan vara experter på alla områden utan måste specialisera oss. Det finns ett engelskt ordspråk som lyder något i stil med: ”medelmåtta i allt, duktig på inget” (eg. ”Jack of all trades, master of none”). När vi väljer att göra någonting betyder det samtidigt att vi avstår från att göra någonting annat. Du kan svårligen bygga en professionell yrkeskarriär, ta väl hand om din familj och vara framgångsrik på golftouren samtidigt. Vi måste välja spår och sluta göra en del saker för att ha tid och lyckas med andra.
Under småbarnsåren kan det till exempel vara bra att bara ägna sig åt sitt arbete och sin växande familj under några år. Själv har jag fått lägga mitt musikintresse på hyllan under längre perioder när arbete och karriär tagit överhanden. Jag har varit tvungen att lära mig att prioritera för att kunna lyckas med det jag förutsatt mig och samtidigt få tid över.
Du kan göra vad som helst som du bestämmer dig för i livet, men du måste välja. Du hinner inte göra allt, i alla fall inte just nu.

tisdag 10 juni 2008

Tidskalkylatorn

Det går naturligtvis inte att sätta ett pris på sin tid i egentlig mening. Tid är det enda alla har och den som sådan är ovärderlig. Men jag menar ändå att din lediga tid, om du tänker efter, oftast är mer värdefull än din betalda inkomst per timme efter skatt, särskilt om du jobbar mycket. Den pedagogiska poängen med tidskalkylatorn är reflektionen över att den lediga tiden är dyrbarare än min löneinkomst efter skatt. Och hur väljer vi egentligen att spendera vår värdefulla tid?
Tidskalkylatorn räknar ut det potentiella värdet av familjens framtida förmögenhet uppräknat med årlig avkastning. Den framtida förmögenheten divideras med din lediga vakna tid för att få fram värdet av din lediga tid. Ju mer du arbetar desto dyrbarare blir tiden. Ta väl hand om den!