Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

tisdag 10 juni 2008

Tidskalkylatorn

Det går naturligtvis inte att sätta ett pris på sin tid i egentlig mening. Tid är det enda alla har och den som sådan är ovärderlig. Men jag menar ändå att din lediga tid, om du tänker efter, oftast är mer värdefull än din betalda inkomst per timme efter skatt, särskilt om du jobbar mycket. Den pedagogiska poängen med tidskalkylatorn är reflektionen över att den lediga tiden är dyrbarare än min löneinkomst efter skatt. Och hur väljer vi egentligen att spendera vår värdefulla tid?
Tidskalkylatorn räknar ut det potentiella värdet av familjens framtida förmögenhet uppräknat med årlig avkastning. Den framtida förmögenheten divideras med din lediga vakna tid för att få fram värdet av din lediga tid. Ju mer du arbetar desto dyrbarare blir tiden. Ta väl hand om den!

Inga kommentarer: