Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

fredag 23 maj 2008

Tid är pengar

Hur utnyttjar vi då bäst den tid vi har? På det praktiska planet har jag funnit att det viktigaste är att lära sig hantera flaskhalsarna i livet. En flaskhals är en begränsad resurs. Hur vi hanterar våra begränsade resurser är avgörande för vår framgång. Hur du hanterar din tid, dina pengar, dina idéer och dina relationer bestämmer hur väl du kommer att lyckas.
Tid är pengar brukar man ju säga. Om det stämmer måste också det motsatta vara sant. Pengar är tid. Tänk om man kan kunde omvandla tid, pengar, idéer och relationer mot varandra. Tänk om det finns en växelkurs mellan dessa olika storheter. Kan tid vara idéer eller relationer? Kan idéer vara pengar eller tid? Svaret är: naturligtvis!Jag har under perioder i mitt liv utnyttjat det vi numera kallar hushållsnära tjänster. Vid ett tillfälle då jag funderade över när det egentligen blir dags att växla min tid började jag att skissa på en tidskalkylator för att vägleda mitt beslut om jag själv skulle tvätta mina fönster hemma eller om jag istället skulle köpa tjänsten utifrån. Jag kom fram till att köpa tjänsten.

onsdag 14 maj 2008

Allt du har är tid

En gång i tiden tillhörde jag dem som alltid klagade på att jag inte hade tillräckligt med tid. Det var innan jag hade tänkt igenom vad tid egentligen är och innan jag hade verktyg att hantera den bättre med. Jag jobbade hårt och mycket, under långa tider med en sjuttio timmars arbetsvecka. Och ändå blev jag aldrig färdig. Jag var ambitiös, en typisk högpresterare som hugger i ännu mer om det behövs. Jag ställde höga krav på mig själv, ville vara framgångsrik och duktig. Jag gick själv aldrig in i väggen men har sett flera medarbetare göra det och under en tid hade vi kontakt med stressmottagningen vid Karolinska Institutet. ”Den stora fällan är att vi är för aktiva och tar igen oss för lite. Vi missbrukar vår egen tid!”, hävdar docent Aleksander Perski.
Nu kan jag lugnt säga: "Allt jag har är tid!" Jag har blivit mer effektiv och produktiv och samtidigt skaffat mig mer tid att göra det som intresserar mig. Tiden är din mest begränsade och oförnybara resurs. Fundera på vad tiden betyder för dig och hur du bäst utnyttjar den. Allt du har är tid!