Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

torsdag 5 februari 2009

Tidspressen

Jag läste nyligen en forskningsrapport av Jörgen Larsson vid Göteborgs universitet. Rapporten, som bygger på tidsdata från Statistiska Centralbyrån, gjorde en djupdykning i vilka faktorer som orsakar känslan av tidspress och hur småbarnsföräldrar uppfattar den. Jag tycker att resultaten är väldigt intressanta och vill sammanfatta de förslag på åtgärder man lämpligen kan sätta in mot tidsbristen och därmed uppnå förbättrad livskvalitet.
Minska arbetstiden är den första och självklara slutsatsen. Det kan gälla antingen din egen eller din partners arbetstid. 75 % av alla småbarnsmammor arbetar redan deltid eller skulle vilja göra det. Avstå tjänsteresor och övertidsarbete. Sätt gränser på jobbet. Analysera läget och gör det du måste göra. Växla ned och byt jobb eller byt chef genom att börja på en annan avdelning. Tänk på att restid också är arbetstid. Försök ta ett jobb närmare hemmet eller flytta. Jag har själv jobbat ifrån hemmakontor under olika perioder och kunnat frigöra en och en halv timme per dag på det sättet. Det motsvarar faktiskt åtta 40-timmars veckor på ett år!
Organisera hemarbetet bättre och skaffa inte för många barn. Antingen kan du och din partner välja att dela upp arbetsuppgifterna eller köpa in hushållsnära tjänster som städning eller söka avlastning från släkt och vänner inom ert sociala nätverk. Antalet barn i familjen påverkar föräldrarnas tidspress och tidsmässig uppdelning av barnansvar är ett annat uppslag. Till exempel att den ene föräldern växelvis tar hand om barnen morgon respektive kväll så att den andre då kan ägna sig åt att träna eller göra något annat på egen hand. Forskningen visar tydligt att ensamstående föräldrar med delad vårdnad faktiskt inte upplever tidspressen värre just på grund av den naturliga uppdelningen av barnansvaret varannan vecka.
Ta hand om dig själv. Se till att tillfredställa grundläggande behov av sömn och rekreation. De som sover åtta timmar per natt uppfattar tidspressen som mindre än de som bara sover sju. Regelbunden fysisk aktivitet och träning höjer välbefinnandet och förändrar också klart vår uppfattning om tiden. En sista, kanske något oväntad, slutsats är utifrån ett tidsperspektiv, att det är avsevärt mycket bättre att köpa tjänster än att köpa prylar, till exempel äta på restaurang istället för att köpa ett nytt kök. Ägande och varukonsumtion för med sig en långsiktig, oöverskådlig tidsåtgång när det gäller underhåll, service, förvaring, skötsel och reparationer. Av dessa skäl upplever de som bor i egen villa större tidspress än de som bor i lägenhet. Slutsatsen blir alltså om du vill minska tidspressen; växla ned ditt arbete, din familj, din konsumtion och hyr istället för att köpa.