Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

fredag 28 november 2008

Lev ett 80/20 liv

I tidigare inlägg i dennas serie har vi slagit fast att det finns en statistisk obalans i sambandet mellan ansträngning och resultat och mellan orsak och verkan. Detta förhållande kallar vi ibland för ”80/20-regeln”. Denna regel fastställer att sambandet mellan orsak och verkan inte alls är linjärt. Denna princip säger oss att några få väsentliga orsaker har en oproportionerligt större effekt än andra mindre viktiga orsaker. Det är några få väsentliga ansträngningar som ger upphov till den större delen av resultatet.
En viktig effekt av detta tänkande är att arbetsinsats och ansträngning inte står i direkt proportion till resultat och belöning. Vi som är hårt uppfostrade i andan av luthersk arbetsmoral tror emellertid ofta att det är så. ”Hårt arbete lönar sig”, brukar vi säga. I själva verket ger ”hårt arbete” en relativt låg avkastning. Med fokuserad insikt om vilka viktiga insatser vi behöver göra kan vi däremot få betydligt högre avkastning på vårt arbete. Här vill jag ge dig några tankeväckande påståenden om dåliga och bra sätt att använda sin tid att suga på. Du kanske inte håller med mig om alla. Det viktiga är i alla fall att vi lär oss utnyttja vår tid på bästa sätt.

10 av de sämsta sätten att använda sin tid
1. De saker som andra vill att du ska göra
2. De saker som alltid gjorts på samma sätt
3. De saker som du är särskilt dålig på
4. De saker som du inte tycker om att göra
5. De saker som alltid blir avbrutna
6. De saker som få människor är intresserade av
7. De saker som redan tagit dubbelt så lång tid än du hade förväntat dig
8. De saker där dina medarbetare är opålitliga eller håller låg kvalitet
9. De saker som är helt förutsägbara 10. Att svara i telefonen

10 av de bästa sätten att använda sin tid
1. De saker som för den övergripande avsikten med ditt liv framåt
2. De saker du alltid velat göra
3. De saker som redan står i 20/80 relation av tid till resultat
4. Uppfinningsrika sätt att göra saker som minskar tidsåtgången och/eller ökar kvaliteten på resultatet
5. De saker som andra människor säger att du inte kan göra
6. De saker som andra människor framgångsrikt gjort inom andra områden
7. De saker där du utnyttjar din egen kreativitet
8. De saker som du kan få andra människor att göra för dig med relativt liten insats från din sida
9. Vad som helst tillsammans med duktiga medarbetare som redan lärt sig att utnyttja 80/20-regeln effektivt
10. De saker som gäller nu eller aldrig

(Listan är hämtad ur Richard Kochs bok: 80/20 principen)

Inga kommentarer: