Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

onsdag 5 november 2008

Gör det du tycker om

Du kan lägga bort skuldkänslor som kommer av rädslan att du inte jobbar tillräckligt hårt. Du behöver inte heller ha dåligt samvete över att du trivs med det du gör. Det är ingenting fel med det. Det är inte mer värdefullt att syssla med något man inte trivs med. Gör de saker som du tycker om att göra. Gör de sakerna till ditt jobb. Nästan alla som lyckas med det de gör, sysslar med de ting som de tycker mest om. Om du inte trivs med det du gör nu bör du överväga att byta sysselsättning och/eller livsinriktning.

Gör dig fri från andras oberättigade förväntningar. Eftersom tiden är en av dina mest dyrbara resurser måste du se till att den utnyttjas väl. Många aktiviteter som andra lägger på oss ger väldigt lite återbäring både för oss och dem. Detta betyder naturligtvis inte att vi hänsynslöst ska strunta i alla andra. Vi har förstås förpliktelser av olika slag mot både arbetsgivare och familjemedlemmar. Det viktiga i detta sammanhang är att vi väljer våra partners, medarbetare och allierade med omsorg.

Gör gamla saker på nytt sätt
Du kan också tillåta dig att vara okonventionell och excentrisk i hur du använder din tid. Genom att hela tiden vara som alla andra och göra det som förväntas av dig kommer du aldrig att utmärka dig. Försök göra gamla saker på nya sätt. Fundera på hur du kan bli mer effektiv genom att kringgå de sociala förväntningar som ställs på just din yrkesroll. Du har säkert någon bekant som är både effektiv och excentrisk. Lär av dem. Ta reda på hur de använder sin tid och hur det avviker från vad som anses vara normalt.Identifiera de 20 procent som ger dig 80 procent både när det gäller yrkesmässig framgång och personligt välbefinnande. I vilka situationer kommer du bäst till din rätt? När trivs du som mest med livet? Vill du ha ett litet tips? Ägna mer av din tid till det! Fundera på de saker som bidrar till din att du inte lyckas. Ofta kan vi hitta ett par gemensamma nämnare till våra misslyckanden. Om vi inte kan eliminera dessa saker helt ur våra liv bör vi i alla fall se till att de minimeras.

Framgång och välbefinnande
Tänk dig att du kan multiplicera den tid du använder till de aktiviteter som leder till framgång i ditt arbete och välbefinnande i ditt privata liv. Eliminera eller reducera sedan de aktiviteter som ger litet eller inget bidrag till detta. Genom att göra det kommer du att ha massor med tid över till väsentliga saker som att syssla det som verkligen är viktigt och vara tillsammans med dem du älskar.

Inga kommentarer: