Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

onsdag 20 augusti 2008

Kvalitetstid, vad är det?

För att lyckas professionellt, i jobbet, behöver du spendera kvalitetstid där och för att lyckas privat, behöver du investera kvantitetstid där. De flesta människor blandar ihop kvalitetstid med kvantitetstid och tillämpar dem istället helt tvärtom; med kvantitetstid på jobbet och kvalitetstid hemma.

Kvalitetstid på jobbet
Arbeta koncentrerat hela tiden när du befinner dig på arbetet. Slösa inte bort din arbetstid genom att ständigt surfa runt på internet eller småprata vid kaffemaskinen. Om du skulle ta två tjugominuters kafferast varje dag innebär det att du fördriver nästan fyra fyrtiotimmarsveckor per år, det vill säga en hel arbetsmånad till att umgås med dina arbetskamrater. Gemenskapen på arbetet har naturligtvis sin plats och det är inte fel att umgås med dina arbetskamrater men det är troligen inte därför du är anställd på din arbetsplats. Du är anställd för att producera resultat, inte sitta av tid.
Jag läste nyligen en bok om Toyotas produktionssystem. En av deras framgångsnycklar är att försöka eliminera allt slöseri. De definierar slöseri i väldigt vid mening och innefattar saker som; väntetider, dålig kvalitet, onödigt arbete, transporter, förflyttningar, outnyttjad kreativitet och misstag som leder till att arbetet måste göras om.
I stället för att koncentrera sig på att öka produktiviteten ser de på Toyota produktivitet som en konsekvens. Om man kan eliminera slöseriet kommer produktiviteten automatiskt att öka som ett direkt resultat av det. Kvalitetstid på jobbet, alltså!

Kvantitetstid där hemma
För att fördjupa personliga relationer behöver man investera i kvantitetstid. Studier visar att det våra barn saknar mest, inte är inte de korta, koncentrerade kvalitetsstunderna med sina föräldrar utan uppmärksamhet och gemenskap under längre, sammanhängande tid.
Vår tids debatt och tal om kvalitetstid med vår familj kommer helt säkert från vår brist på tid och tanken att det är bättre med kort, intensiv närvaro än ingen alls och så är det säkert. Relationer till våra barn, vår partner och våra vänner, antingen växer till eller stagnerar. Eftersom storheter som kärlek, tillhörighet och förtroende hela tiden växer eller förminskas behöver vi investera i kvantitetstid privat.
När jag och min familj bodde utomlands under nittiotalet arbetade jag mycket hårt men fick samtidigt hjälp hemma med städning, plogning, trädgårdsarbete med mera. Detta gjorde att jag kunde jobba när jag jobbade och vara ledig när jag var ledig. Det är en fantastisk förmån att kunna arbeta hårt och leka hårt.Att kunna ge kvalitetstid på jobbet och kvantitetstid hemma är en verklig hemlighet när det gäller disponeringen av vår tid och vägen till ett harmoniskt, balanserat liv. Fundera på hur du kan ändra dina prioriteringar för att göra det ännu bättre i ditt.

Inga kommentarer: