Välkommen!

På den här sajten samtalar vi om det dyrbaraste vi har nämligen vår tid.
Låt oss fundera lite på hur vi uppfattar vår egen och andras tid.

fredag 3 april 2009

Tidspyramiden

Jag har konstruerat en enkel tidshierarkipyramid med fyra steg: att skapa tid, att växla tid, att köpa tid, samt att investera i tid, sett ur både privatpersonens och arbetstagarens perspektiv.
För att skapa tid behöver båda miljöerna en effektiv tidshantering. Hur, exempelvis, effektiviserar man sin mejl, hur mycket tid spenderas på att slarva bort och söka efter olika dokument? Ett grundläggande problem i dagens samhälle är att vi inte prioriterar, vi har inget tydligt schema eller en tydlig tidsbudget med klara mål och ett tydligt fokus. Vi varken planerar, strukturerar och prioriterar vår arbetsplats eller våra liv. När vi har tidsbrist måste vi fråga oss: vad vill jag fylla min tid med? Vad är viktigt och kul? Livet ska inte fyllas med mer jobb. När vi blir effektivare känner vi mer välbefinnelse med sänkta prestationskrav och mindre stress.
Genom att växla tid tas tidsslösande aktiviteter bort. Vi jobbar ofta med fel saker istället för att fokusera på vad vi egentligen ska och bör göra. På arbetsplatsen är det viktigt att växla till fokus och jobba med rätt sak för rätt situation. På hemmaplan kan det röra sig om att växla till det som är mer prioriterat, som att lämna teven till förmån för en gemensam middag.
Tidshierarkipyramidens tredje steg, att köpa sin tid, handlar på företaget om att delegera och att köpa in kompetens utifrån för att kunna ägna sig åt sin huvudnäring. Ett vanligt problem för småföretagare är att de ofta vill vara delaktiga i alla beslut, vilket resulterar i att hela verksamheten stoppas upp. Det är bättre att vi istället skapar smarta processer då vi jobbar tillsammans och fokuserar på det som är själva jobbet. Den privata sfären, alltså hemmet, kan vi välja att köpa tid genom att köpa hushållsnära tjänster. Vi är vana vid att använda våra pengar till att köpa prylar och att byta varor med varandra, då vi som ersättning borde ta hand mer om oss själva. Hushållsnäratjänster har under en längre tid varit tabu i Sverige – nu tror jag att vi står inför en revolution! Högst upp i pyramiden finner vi det fjärde steget: att investera sin tid. Det handlar om övergripande strategiska frågor på företag, där man lär sig att investera i framtiden, bland annat genom att driva personal- och affärsutveckling och sätta upp tydliga mål. Hemma kan vi investera i vår framtid med prioritet för de grundläggande behoven, alltså fysisk aktivitet, sömn, glädje och närhet. När vi väl klättrat upp genom pyramidens fyra steg går vi från att vara tidsfattiga till att ha tid för de saker som berikar våra liv!

Inga kommentarer: